Miesiąc: marzec 2019

 

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/ASZ/2019

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/ASZ/2019 W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 – Programy na rzecz integracjiCzytaj więcej..