INFORMACJE

PRACA ZAWODOWA

Dla osób niepełnosprawnych podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko poprawę sytuacji materialnej, ale – co o wiele ważniejsze – wzrost poczucia własnej wartości. Zatrudnienie jest formą terapii i sprzyja poprawie stanu zdrowia. Niepełnosprawność to nie powód, by nie móc cieszyć się samodzielnym życiem i osiągać wytyczone cele.

WSPARCIE SPOŁECZNE

TWK pomaga osobom z niepełnosprawnością chcącym zwiększyć swoją samodzielność, aktywność społeczną, poczucie własnej wartości, a w przyszłości podjąć aktywność zawodową. Nasze działania projektujemy tak, aby wspierać osoby niepełnosprawne na różnych płaszczyznach i wielu aspektach ich życia.

ODWAŻNE DECYZJE

Niepełnosprawność nie może być „zwolnieniem” od odpowiedzialności za własne życie. Nie może być też „zwolnieniem” od zaangażowania, aby było ono ciekawe i satysfakcjonujące zwłaszcza na gruncie zawodowym.

WSPARCIE MERYTORYCZNE

Wielu specjalistów potrafi i chce wspierać osoby niepełnosprawne, dla których rynek pracy i zdobycie zatrudnienia, wydaje się być celem nie do osiągnięcia. Warto wymienić tutaj doradcę zawodu, trenera pracy oraz prawnika i psychologa. Niemal każda fundacja/organizacja pozarządowa wspierająca osoby niepełnosprawne w wejściu na rynek pracy, zatrudnia owych specjalistów.