OPIEKA WYTCHNIENIOWA

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW:
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
NAZWA FUNDUSZU:
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
DYSPONENT FUNDUSZU:
SKARB PAŃSTWA – Minister Rodziny i Polityki Społecznej


ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH RESORTOWEGO
Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniową dla członków rodzin lub opiekunów
osób z niepełnosprawnością”
– edycja 2020-2021
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 249 392,00 ZŁ


Kontynuacja Programów:
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
„Opieka wytchnieniowa „ – edycja 2020
„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020 – 2021

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym – poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opiekiwytchnieniowej.

PROGRAM MA ZAPEWNIĆ

Program ma także zapewniać:
1) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę
2) podniesienie potencjału organizacji pozarządowych.

W odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością:
1) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
2) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
3) podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.


JAKIE ZADANIA BĘDĄ REALIZOWANE

Jakie zadania będą realizowane?
W ramach projektu bedzie realizowana dzienna opieka wytchnieniowa dla opiekunów i rodzin osób z niepełnosprawnościami, wypoczynkowe turnusy wyjazdowe dla dwóch opiekunów wraz z osobą z niepełnosprawnością z 6-godzinną opieką aystenta na dobę. W ramach projektu będa równeiż realizowane warsztatya tematyczne dla rodzin i opiekunów osób ON z dziedziny fizjoterapii, psychologii, relaksacji

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

Jakie są grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta)?
Program skierowany jest do rodzin i opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób  ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym.

Co zostanie zrobione w ramach realizacji projektu\programu (jakie będą jego efekty i jakie powstaną w jego wyniku produkty)?
Bezpośrednim efektem realizacji zadania będzie wsparcie psycho-fizyczne weekendowe dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych . W roku 2021 zapewnimy opiekę dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności w ilości 768 godzin (w sobotę i niedzielę każdego weekendu roku 2021 jak również w tygodniu) dla 44 osób niepełnosprawnych i 88 z otoczenia – opiekunowie, rodzina.

Ponadto podniesiemy poziom kompetencji opiekunów, dotyczący wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę wspomagania i pielęgnacji oraz prowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych.

Działania te będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. W roku 2021 przeprowadzimy 5 cykli spotkań warsztatowych: 4 spotkania w grupach 4 osobowych w formie warsztatów po 3 godz. Rezultaty będą liczone na podstawie list obecności, ewidencji czasu pracy, karty czasu pracy wolontariuszy.

Efektem realizacji zadania będzie również podniesienie potencjału Stowarzyszenia, poprzez rozwój oferty opieki wytchnieniowej . Rezultaty będą miały charakter trwały – opieka wytchnieniowa będzie stałym elementem działań prowadzonych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Stowarzyszeniu. Po zakończeniu zadania publicznego z opieki wytchnienionej będą mogły skorzystać osoby, które ze względu na ograniczoną liczbę uczestników nie mogły skorzystać z opieki wytchnieniowej.

CO OFERUJEMY W RAMACH OPIEKI

Oferujemy bezpośrednią opiekę nad Twoim Podopiecznym:

 • liczba osób 44
 • weekendy – 4 weekendy w miesiącu (12 miesięcy)
 • opiekun 96 dni po 8 godzin
 • posiłki 96 dni (2 posiłki dziennie dla dwóch osób – ciepły posiłek, deser, kawa, herbata)
 • warsztaty szkoleniowe: psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta, trener relaksacji

Z uwagi na sytuacje pandemiczną, za zgodą MInisterstwa Rodziny i Polityki Społecznej opieka wytchnieniowa będzie mogła odbywać się również w miejscu zamieszkania beneficjenta.

CO OFERUJEMY W RAMACH TURNUSÓW RODZINNYCH

Oferujemy wspólny rodzinny turnus.

 • liczba osób 44
 • turnus 7 dni
 • opiekun na czas turnusu
 • posiłki dla 4 osób dziennie (całej rodziny)
 • sąsiadujące boksy mieszkalne
 • 4 godziny wykładówREALIZATOREM PROJEKTU JEST:
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

ul. Wielkopolska 32/u1
70-450 Szczecin
Zachodniopomorskie

91 82 999 44
508 999 404

biuro@twk.szczecin.pl


KARTA ZGŁOSZENIA do Programu


Zachęcamy do wypełniania ankiety w celu zgłoszenia się do projektu.

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów
osób z niepełnosprawnością [2020 -2021]