PROJEKTY ZREALIZOWANE

Z innych zrealizowanych zadań/projektów można wymienić takie jak:

 • 2004 – 2008 Program partner III „Telepraca szansą na zwalczani nierówności i dyskryminacji na rynku pracy – Equal.
 • Partner III „Warsztaty psychologiczne dla osób niepełnosprawnych, doradztwo zawodowe czynnikiem minimalizującym niepełnosprawność (wartość 213000);
 • 3) 2008 – „Grupowe i indywidualne zajęcia rozwijające umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z wadami słuchu o mowy” – budżet 63000,-
 • 4) 2010 – „Warsztaty twórcze” – budżet 211340,-
 • 5) 2011 r. – „Nowe umiejętności drogą do aktywizacji zawodowej”- budżet 47545,-
 • 6) „Lokalna specjalność kluczem do stabilizacji socjalnej” – 49199,- (6.3,POKL)
 • 7) 2013 – 2014 – Partner realizacyjny 2 projektów POKL:
  „Praca bez barier – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (887334,04 zł)
  oraz „Niezależna sieć spółdzielni socjalnych” (1.64405,96 zł.).
 • 8) Coroczne dotacje Gminy Miasto Szczecin na warsztaty twórcze w granicach 30 – 35 tysięcy zł. Na wsparcie Klubu Twórców Niepełnosprawnych
 • 9) FIO 2014 – Aktywizacja osób niepełnosprawnych – szkolenia w zakresie fotografii – 40 uczestników, wartość projektu: 110540,00 zł
 • 10) 2015 – zadanie pt. Centrum informacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych – Zajęcia warsztatowe tj. komputerowe, treningi rozwoju osobistego i zawodowego, języki obce, finansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wartość projektu: 49863,00 zł