ZAPEWNIENIE REHABILITACJI I PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN

Zadanie publiczne będzie realizowane od 01. 01. do 31. 12. 2022 roku.

Celem projektu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz wspieranie tych osób w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

W ramach zadania będą prowadzone działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

  • działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej (niemedycznej);
  • aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i integracji środowiska;
  • organizowania grup wsparcia dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych będzie służyć przygotowaniu tych osób do samodzielnego funkcjonowania, poprzez wykreowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz stworzenie warunków do utrwalenia zachowań prozdrowotnych i aktywnych społecznie. Realizacja zadania to również integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, a także ogromna szansa na zmniejszenie ich marginalizacji społecznej.

Zadanie będzie realizowane w sposób ciągły w siedzibie Towarzystwa Walki z Kalectwem przy ul. Wielkopolskiej 32/u1, przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) od 8.00 do 16.00.

I. Działalność terapeutyczna, rehabilitacyjna (niemedyczna) będzie realizowana przez prowadzenie:

a) masaży: 5 masaży w miesiącu;

b) fizjoterapii: 3-6 osób; 2 x tyg. x 1 godz.

II. integracja społeczna osób niepełnosprawnych i integracja środowiska – wszystkie ww. działania prowadzą do aktywizacji osób niepełnosprawnych i integracji środowiska. Dodatkowo wspólne realizowanie swoich pasji i zainteresowań bardzo wpływa na integracje, aktywizację i relacje.

Cele te będą realizowane w prowadzonej sekcji rehabilitacji przez twórczość oraz poprzez organizowanie spotkań biura porad obywatelskich mających pomóc osobom z niepełnosprawnościami w aktywizacji i inegracji społecznej

III. Organizowanie grup wsparcia dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych:

Rodzina jako zasób, o który trzeba dbać: cykl spotkań dla rodzin i opiekunów – „RODZINO – ZADBAJ O SIEBIE:” 2-5 osób x 1,5 godz./m-c Możliwe również indywidualne spotkania dla opiekunów/ członków rodzin osób niepełnosprawnych.

Miejsce realizacji zadania
Szczecin, Siedziba TWK ul. Wielkopolska 32/u1. Zajęcia, warsztaty, spotkania będą odbywać się w siedzibie Towarzystwa w użytkowanym przez oferenta lokalu przystosowanym do potrzeb Osób Niepełnosprawnych. Wyposażenie biurowe: telefon, ksero, drukarka, zaplecze kuchenne, lokal przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością (podjazd, szerokie wejścia, brak progów, opis pomieszczeń Alfabet Braille’a). W przypadku uniemożliwienia działań w siedzibie TWK (decyzją Wojewody związanej z COVID-19) realizacja dalsza zadania odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu oraz sieci telefonicznej. Każda Osoba chętna do skorzystania z oferty online zostanie odpowiednio poinstruowana i wsparta merytorycznie. Pomocniczo mogą zostać zastosowane programy umożliwiające kontakt grupowy online np. zoom.

Grupa docelowa
Osoby Niepełnosprawne bez względu na wiek, płeć, rodzaj schorzenia oraz stopień niepełnosprawności, a także ich rodziny lub opiekunowie. Zakładana liczba odbiorców min. 40 osób.

Rekrutacja beneficjentów będzie prowadzona przez cały okres realizacji zadania na podstawie posiadanej przez TWK bazy danych, poprzez indywidualne zawiadomienia słowne i telefoniczne, publikowanie postów na stronie www, fanpage Facebook. O zadaniu poinformowane zostaną media m. in. Radio Szczecin, (Program Pożyteczni), Głos Szczeciński oraz instytucje i organizacje zajmujące się pomocą Osobom z niepełnosprawnościami.

Oferta składana przez: POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

W ramach konkursu: BDO/SP/2022/017 – Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin ogłoszonym przez: Gmina Miasta Szczecin – Wydział Spraw Społecznych.