WARSZTATY ICT

Zapraszamy do udziału osoby niepełnosprawne, starsze oraz pracujące (również bez orzeczenia ON)

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji cyfrowych u minimum 112 mieszkańców woj. zachodniopomorskiego w wyniku udziału w szkoleniach komputerowych do 30.06.2020r.

Zaplanowano opracowanie programu kształcenia oraz realizację szkoleń informatycznych, którego głównymi odbiorcami będą osoby niepełnosprawne (ON) i powyżej 50 roku życia.

Lider: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej uczelnia (WSIE),

Partner: Towarzystwo Walki z Kalectwem w Szczecinie (TWK) – organizacja pozarządowa i działająca na rzecz edukacji.

Działania w projekcie będą wpływać na:

 • aktywizację społeczno- zawodową poprzez oferowanie form wsparcia przyczyniających się do aktywności społecznej m.in. poprzez wyjście
  z domu i wspólne zajęcia z pozostałymi uczestnikami projektu, przygotowanie programu dla niestandardowej grupy odbiorców oraz aktywności zawodowej poprzez nabycie rynkowych kompetencji, które będą mogły zostać wykorzystane w pracy zawodowej,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań poprzez nabycie wiedzy z zakresu obsługi komputera oraz rozwijanie własnych zainteresowań związanych z grafiką komputerową, projektowaniem stron www czy multimediami- szerokie zastosowanie w edukacji oraz pracy zawodowej,
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, charakter wsparcia przyczyni się do podniesienia kompetencji, które mogą zostać wykorzystane w edukacji. Takie formy wsparcia jak e-learning wpłyną na aktywność edukacyjną i wskażą możliwości dalszego kształcenia,
 • zapobieganie społecznemu wykluczeniu, grupa docelowa składa się w szczególności z ON i osób 50+. Wymienione grupy często są uznane za osoby wykluczone.

Projekt „Warsztaty ICT czynnikiem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywizacji społeczno- zawodowej

Wsparciem będzie objętych 140 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (w tym 80 kobiet). Do projektu szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz w wieku 50 lat i więcej.

Grupę docelową stanowi 140 osób (w tym 80 kobiet):

– osoby niepełnosprawne – 84 osoby,

– osoby w wieku 50 lat i więcej – 28 osób,

– pozostałe osoby – 28 osób,

Terminy zajęć V.2019 – III.2020


Realizacja zadnia będzie polegała na przeprowadzeniu 14 szkoleń:

 • Projektant stron internetowych – 84 godziny (m.in. HTML, CSS- praktyczny projekt, narzędzia dla WEB developera) (4 edycje),
 • Multimedia – 60 godzin (m.in. wykonywanie proj. multimedialnych przeznaczonych do publikacji w Internecie) (2 edycje),
 • Grafika komputerowa – 60 godzin (Webdesign w grafice, Tworzenie nowoczesnego layoutu, Eksport grafiki na potrzeby Internetu) (4 edycje),
 • Podstawy komputera i Internetu wraz z pakietem biurowym Office – 84godziny (wstęp do pracy na komputerze, podstawy pracy w Internecie, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) (4 edycje).

Na potrzeby projektu zostanie również opracowany program kształcenia oraz 4 szkolenie e-learningowe.

Zajęcia będą prowadzone w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 47. Grupy będą liczyły po 10 osób, szkolenia będą prowadzone przez 14 dni po 6h dla szkoleń 84 h oraz 10 dni po 6 h dla szkoleń 60 h, podczas zajęć zapewniony będzie obiad. Aby ułatwić dostęp do projektu dla osób niepełnosprawnych będzie można skorzystać z pomocy opiekuna osoby niepełnosprawnej. Dla uczestników dojeżdżających spoza Szczecina przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Terminy zajęć V.2019 – III.2020

Terminy zajęć: V.2019-III.2020

                               

Grupy 10 osobowe x 14 edycji.                               

Zajęcia prowadzone przez 14 dni po 6 godzin dla szkoleń 84 godzinnych  oraz 10 dni po 6 godzin dla szkoleń 60 godzinnych.

Metoda zajęć: 80% ćwiczenia i 20% wykład.

Średni czas trwania szkolenia 2 miesiące.


Miejsce: siedziba Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 47.

Dodatkowo zapewniamy:

 • Zapewnienie obiadu (catering)

 • Zwrot kosztów dojazdu uczestnikom spoza miejscowości, w której odbywa się szkolenie.

 • Wsparcie ze strony opiekuna osób niepełnosprawnych.


FORMULARZ REKRUTACYJNY [LINK]

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny. W tym celu prosimy o kontakt:

Lider projektu

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie
adres: Wielkopolska 32/u1, 70-450 Szczecin
e-mail: projekty@twk.szczecin.pl
tel. (91) 82 999 44

Partner projektu
Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon
adres: ul. Wojska Polskiego 151 70-490 Szczecin
e-mail: biuro@cusd.pl
tel.: 603 119 000

Warsztaty ICT – szkolenie online

PROJEKTANT STRON INTERNETOWYCH [LINK]

MULTIMEDIA [LINK]