Aktywni na rynku pracy – kompleksowy program na rzecz zwiększenia zatrudnienia

Projekt „Aktywni na rynku pracy – kompleksowy program na rzecz zwiększenia zatrudnienia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które są niezatrudnione (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) i posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Włączenie Społeczne Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Projekt realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Cel główny projektu: Aktywni na rynku pracy – kompleksowy program na rzecz zwiększenia zatrudnienia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” jest utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywizacji Niepełnosprawnych oraz podniesienie poziomu aktywności 40 osób niepełnosprawnych z woj. zachodniopomorskiego poprzez realizację do 04.2019 indywidualnych i kompleksowych ścieżek wsparcia, w wyniku czego co najmniej 20 osób zostanie zaktywizowanych społecznie, a 13 osób podejmie zatrudnienie.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • indywidualne spotkania konsultacyjne z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem;
 • spotkania integracyjne;
 • grupowy Trening Rozwoju Personalnego i Trening Pamięci z wykwalifikowanymi trenerami;
 • 3 miesięczny staż zawodowy pod nadzorem opiekuna.

Można liczyć na:

 • Profesjonalną kadrę
 • Stypendia szkoleniowe
 • Płatne staże
 • Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi
 • Zwrot kosztów przejazdu
 • Wyżywienie
 • Innowacyjne multimedialne materiały szkoleniowe

Zakres szkoleń ICT:

 • podstawy pracy z komputerem;
 • podstawy pracy w sieci;
 • przetwarzanie tekstów;
 • arkusze kalkulacyjne.

Dodatkowo:

 • stypendia szkoleniowe oraz płatne staże;
 • wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia;
 • zwrot kosztów przejazdu;
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • opieka nad dziećmi i innymi osobami zależnymi;
 • wyżywienie.

Projekt jest kierowany do osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego.

Projekt przewiduje indywidualną ścieżkę wsparcia. aktywizacja O.N. – specjalizacja: obszar IT.

Skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które są niezatrudnione (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) i posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Empty tab. Edit page to add content here.


FORMULARZ REKRUTACYJNY [LINK]

 

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny. W tym celu prosimy o kontakt z Liderem projektu:

Lider projektu
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wielkopolska 32/u1
70-450 Szczecin
e-mail: projekty@twk.szczecin.pl
tel.: 91 82 999 44

Partner projektu
Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon
ul. Wojska Polskiego 151
70-490 Szczecin
e-mail: biuro@cusd.pl
tel.: 603 119 000