SZKOLIMY | WSPIERAMY | INFORMUJEMY

Centrum Aktywizacji Niepełnosprawnych wspiera zatrudnienie Osób z Niepełnosprawnościami poprzez kompleksowy program na rzecz zwiększenia zatrudnienia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Projekty realizowane przez TWK

To wyjątkowa okazja! Kilkadziesiąt Osób weźmie udział w procesie aktywizacji zawodowej!

* SZKOLIMY | WSPIERAMY | INFORMUJEMY *

Centrum Aktywizacji Niepełnosprawnych wspiera zatrudnienie Osób z Niepełnosprawnościami poprzez kompleksowy program na rzecz zwiększenia zatrudnienia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

PRACA Z KOMPUTEREM

PRZETWARZANIE TEKSTÓW

PRACA W SIECI

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Jesteś opiekunem Osoby zależnej? OPIEKA WYTCHNIENIOWA dla Opiekunów Osób Zależnych>> SZCZEGÓŁY PROGRAMU << Jakie zadania będą realizowane?W ramach projektu bedzie realizowana dzienna opieka wytchnieniowa dla opiekunów i rodzin osób z niepełnosprawnościami, wypoczynkowe turnusy wyjazdowe dla dwóch opiekunów wraz z osobą z niepełnosprawnością z 6-godzinną opieką aystenta na dobę. W ramach projektu będaCzytaj więcej..

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/ASZ/2019

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/ASZ/2019 W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 – Programy na rzecz integracjiCzytaj więcej..