KLUB SENIORA

Głównym celem projektu będzie Integracja i aktywizacja osób starszych. Cel ten osiągniemy dzięki zaplanowanym działaniom realizowanym w Klubie Seniora Super Senior przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Szczecinie od wielu lat.
Planujemy osiągnąć niżej wymienione cele:
1. Wzmocnienie psychofizyczne 50. osobowej grupy beneficjentów,
2. Podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości,
3. Lepsze rozumienie siebie i swoich w relacjach międzyludzkich,
4. Większa niezależność,
5. Nauka i pogłębianie podstaw obsługi komputera i korzystania z serwisów internetowych,
6. Spopularyzowanie i upowszechnienie używania nowoczesnych technologii,
7. Nauka j. obcych: rosyjskiego.
8. Likwidacja barier i ograniczeń w komunikowaniu się zarówno wśród osób z wadą słuchu, jak również za pomocą Internetu,
9. Lepsze zintegrowanie środowiska osób z niepełnosprawnością,
10. Popularyzacja i upowszechnianie aktywnego i zdrowego stylu życia,
11. Nauka i doskonalenie gry w szachy, brydża i scrabble
12. Wsparcie osób z wadą słuchu,
13. Większa znajomość przysługujących ulg i przywilejów oraz aktualnie realizowanych programów pomocowych skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych,
14. Pomoc w przyjemnym i pożytecznym zagospodarowaniu wolnego czasu,
15. Wsparcie psychologiczne i coachingowe po trudnym czasie pandemii.
16. Poszerzenie edukacji komputerowej seniorów wprowadzenie ich w świat cyfrowy potrzeby ujawnione w ostatnim czasie izolacji

Miejsce realizacji zadania
Regularne zajęcia i spotkania będą organizowane w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul Wielkopolskiej 32/u1 w Szczecinie. Ponadto w zadaniu przewidziano wyjazdy nad morze, na grzyby oraz wyjścia do kina, teatr i filharmonii. W sytuacji zawieszenia możliwości przeprowadzenia działań zajęcia i zadania będą realizowane online

Grupa docelowa
Grupa docelowa to 50 osób w wieku 60+ członków Klubu Seniora Super Senior przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Szczecinie – mieszkańców Szczecina.

Przeprowadzonych zostanie:

 • 48 godzin warsztatów komputerowych – udział weźmie min. 10 osób;
 • 48 godzin fotografii– udział weźmie min. 10 osób;
 • 70 godziny spotkań sekcji brydża – udział weźmie min. 12 osób;
 • 48 godzin treningu pamięci, mającego na celu zapobieganie demencji i problemom z pamięcią i koncentracją udział weźmie min. 14 osób;
 • 24 godzin spotkań z psychologiem udział weźmie min. 10 osób;
 • 48 godziny arteterapii – udział weźmie min. 12 osób;
 • 15 godziny wizażu – udział weźmie min. Min. 15 osób;
 • 3 spotkania – prelekcje (3 x po 3 godziny) w kazdym wezmie udzial min 15 osob: specjalista od chorób otępiennych fizjoterapeuta (dietety) psycholog
 • 1. Wyjście do kina – udział weźmie 25 osób;
 • 1. Wyjście do teatru – udział weźmie min. 25 osób;
 • Jednodniowa wycieczka nad morze – udział weźmie min. 25 osób;
 • Wyjazd na grzyby – udział weźmie min. 20 osób;
 • 72 godziny spotkania integracyjne -grupa wsparcia – udział weźmie min. 12 osób;
 • Spotkanie integracyjne w ramach szerzenia świadomości ekologicznej z okazji światowego dnia drzewa, z prelekcją i poradnikiem drukowanym o tematyce ekologicznej
 • Spotkanie integracyjne z okazji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, udział weźmie min. 25 osób będzie trwało 4 godz.
 • Andrzejki – udział weźmie min. 25 osób; będzie trwało 4 godz.
 • potkanie wigilijne – udział weźmie min. 30 osób; będzie trwało 4 godz.
 • Sylwester – udział weźmie min. 25 osób; będzie trwał 6 godz.

Oferta składana przez: POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

W ramach konkursu: BDO/SP/2022/040 – Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin ogłoszonym przez: Gmina Miasta Szczecin – Wydział Spraw Społecznych