ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/ASZ/2019

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 2/ASZ/2019
W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 – Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Rozeznanie rynku Asystent Osobisty ON

>>POBIERZ<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *