ASYSTENT OSOBISTY edycja 2022

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie.

Zadanie polega na zapewnieniu usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom zadania w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnikami zadania mogą być mieszkańcy Szczecina:

  • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego;
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *